ადამიანის აფრიკული ტიპანოსომოზი (ძილის დაავადება)

ზოგადი მიმოხილვა - ადამიანის აფრიკული ტრიპანოსომოზი, იგივე ძილის დაავადება ტრანსმისიული, პარაზიტული დაავადებაა. მისი გამომწვევი  Trypanosoma-ს გვარის  უმარტივესი პარაზიტია. 

შისტოსომოზი (Shistosomosis) ანუ ბილჰარციოზი

 

ადამიანის ფასციოლოზი

ფასციოლოზი მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული ზოონოზია (ცხოველის და ადამიანის დაავადება). მისი ძირითადი გამომწვევია პარაზიტები - ღვიძლის ორპირა (Fasciola hepatica) და გიგანტური ორპირა (Fasciola gigantica).

შაგასის (ჩაგასის) დაავადება

ზოგადი მიმოხილვა - ჩაგასის (შაგასის) დაავადება (სინონიმია: ამერიკული ტრიპანოსომოზი, WHO დაავადებათა კოდით ICD 10 - B 57) დაავადება გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკის კონტინეტის ქვეყნებში და სამედიცინო სფეროსთვის 1909 წლიდანაა ცნობილი.

ტროპიკული (ე.წ. დავიწყებული) დაავადებები

2015 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებმა (უილიამ კემპელი და სატოსი ომურა) შეიმუშავეს მეთოდები, რომელმაც მოახდინა რევოლუცია კაცობრიობის ყველზე საშიში პარაზიტარული დაავადებების მკურნალობაში. 

ტრაქომა

ზოგადი მიმოხილვა: თვალის ქრონიკული ინფექციური დაავადება, რომელიც იწვევს კონიუნქტივის და რქოვანას დაზიანებას, დანაწიბურებასა და სიბრმავეს. გავრცელებულია მშრალი, მტვრიანი რეგიონების ღარიბ პოპულაციაში. ჩვეულებრივ დაავადება იწყება ბავშვობაში და  სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებებით მიმდინარეობს. 

მალარია
ლეიშმანიოზი

ზოგადი მიმოხილვა „ლეიშმანიოზების” სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებულია ანთროპონოზული და ზოონოზური დაავადებები. ლეიშმანიოზები პარაზიტულ დაავადებათა ჯგუფია, რომლებიც ყველაზე მეტადაა გავრცელებული მსოფლიოში და დიდ ზიანს აყენებს მოსახლეობის მნიშვლელოვან ნაწილის ჯანმრთელობას, ძირითადად კი განვითარებად ქვეყნებს.

კეთრი (Leprosy) (ლეპრა, ჰანსენის დაავადება, ლომის სახე)

ზოგადი მიმოხილვა: კეთრი მძიმე ქრონიკული ინფექციური დაავადებაა. მას ასევე უწოდებენ ჰანსენის დაავადებას, რომელმაც 1873 წელს Mycobacterium leprae-ის  იდენტიფიცირება მოახდინა.

ლიმფური ფილარიოზი (აფრიკული ტრიპანოსომოზი, ელეფანტიაზი, „სპილოვნობა“)
ამებიაზი

ზოგადი მიმოხილვა:  გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, ავადობა განსაკუთრებით მაღალია ტროპიკული და სუბტრიპიკული კლიმატის ქვეყნებში და ასევე, დაბალი სანიტარიული კულტურის მქონე მოსახლეობის ჯგუფებსა და დასახლებულ ადგილებში.