სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები

ძირითადი ინფორმაცია:  

  • ჯანმოს მონაცემებით, ყოველდღე 1 მილიონზე მეტი სგგი-ს ახალი შემთხვევა ფიქსირდება.
  • სავარაუდო მონაცემებით, 500 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს გენიტალური ინფექცია გამოწვეული ჰერპესის ვირუსით.
  • 290 მილიონ ქალზე მეტს აქვს პაპილომავირუსული ინფექცია.
  • უმეტესობა სგგი-ებს არ აქვთ გამოხატული სიმპტომები.
  • ჰერპეს სიმპლექს ვირუსის მე-2 ტიპს და სიფილისს შეუძლია აივ ინფიცირების რისკი გაზარდოს.
  • 900000-მდე ორსულის, რომელიც დაინფიცირებული იყო სიფილისით, მშობიარობის შემდეგ, ნაყოფს დაახლოებით 350000 შემთხვევაში აღენიშნებოდა დაბადების დეფექტები და მათ შორის მკვდრადშობადობაც გამოვლინდა.
  • სამკურნალო საშუალებებზე რეზისტენტულობა, განსაკუთრებით გონორეას შემთხვევაში განსაკუთრებით საფრთხედ რჩება მთელს მსოფლიოში.
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები

1) რა არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები?

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები (სგგი) არის სხვადასხვა პათოგენებით გამოწვეული ინფექციების ჯგუფი, რომელიც კვლავ რჩება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად.