საქართველოში ხორციელდება "გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება"

2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განრიგისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების ჩარჩოკონვენციის თანახმად,ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“ შემუშავება. შესაბამისად, 29 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით განხორციელდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა მისიის ვიზიტი, რომლის მიზანი იყო „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“ შემუშავებისათვის ექსპერტული დახმარების გაწევა.

გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა

შემუშავდა „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“  ძირითადი გრძელვადიანი მიზნები

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“ შემუშავება. განსახილველად შემუშავდა შემდეგი ძირითადი გრძელვადიანი მიზნები: