ადვილად აღსაქმელი საგანმანათლებლო მასალების მომზადების გზამკვლევი
ჰიპერტენზიის კვირეულის ფარგლებში პაციენტებისთვის წნევის მასობრივი გაზომვისა და გულ-სისხლძარღვთა გართულებების რისკის შეფასების სახელმძღვანელო

მოცემული გზამკვლევის მიზანია ჰიპერტენზიის ეროვნული კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი წნევის მასობრივი გაზომვის კამპანიის დროს სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტირება განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. პროცედურის დაწყებამდე დაადგინეთ, შეესაბამება თუ არა პაციენტის მდგომარეობა წნევის გაზომვის კრიტერიუმებს.