გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა და დამატებითი რეკომენდაციები
გრიპის მიმდინარეობა 2016-2017
სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის პრევენციისა და კონტროლის რეკომენდაციები
  • გრიპით დაავადებული პაციენტები უნდა მოთავსდნენ ცალკე პალატაში ან კოჰორტულად;
  • შეძლებისდაგვარად უნდა შეიზღუდოს პაციენტების პალატის გარეთ გადაადგილება;
  • პაციენტებს პალატის გარეთ გადაადგილებისას ან ტრანსპორტირებისას სავალდებულოა ეკეთოთ ნიღაბი;