საქართველოში არაგადამედებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017–2020 წლების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიის მიზანი, ამოცანები, ხედვა და ძირითადი პრინციპები 

არაგადამდებ დაავადებათა ეროვნული სტრატეგია დაეფუძნა ჯანმოს არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას და მიზნად ისახავს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის თვალსაზრისით დასახული გლობალური ამოცანების მიღწევას.

გზამკვლევი სამოქმედო გეგმისთვის - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა თბური ტალღების გავლენისგან

 გზამკვლევი სამოქმედო გეგმისთვის - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა თბური ტალღების გავლენისგან

არაგადამდები დაავადებების ტვირთი მსოფლიოში

არაგადამდებ დაავადებათა გლობალური სტატუსის ანგარიში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2014 (მოკლე მიმოხილვა)

არაგადამდებ დაავადებათა სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პროექტების საჯარო განხილვა

მსოფლიოში ხანგრძლივი დროის მანძილზე არაგადამდებ დაავადებათა (აგდ) - ონკოლოგიურ, გულ-სისხლძარღვთა, ქრონიკული რესპირატორული დაავადებებისა და დიაბეტის - ფარული ეპიდემია მიმდინარეობს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ მოწოდებული „არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2013-2020 წლების გლობალური სამოქმედო გეგმის“ მიზანს წარმოადგენს აგდ ტვირთისა და ავადობის შემცირება, ამ დაავადებებით