ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები, 2014
ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები

ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები

ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები სასუნთქი გზების და ფილტვის სხვა სტრუქტურების ქრონიკულ დაავადებებს წარმოადგენს, მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ), ალერგიული რინიტი, ფილტვის პროფესიული დაავადებები, ძილის აპნოეს სინდრომი და ფილტვისმიერი ჰიპერტენზია.

ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების გავრცელების თავისებურებები

ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები სასუნთქი გზებისა და ფილტვების სხვა სტრუქტურების ქრონიკულ დაავადებებს წარმოადგენს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია: ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ), ალერგიული რინიტი, ფილტვის პროფესიული დაავადებები, ძილის აპნოეს სინდრომი და ფილტვისმიერი ჰიპერტენზია.

გლობალური ალიანსი ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების წინააღმდეგ სტრატეგია

I. წინასიტყვაობა.  ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების გლობალური ალიანსი წარმოადგენს ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ინსტიტუტებისა და საერთაშორისო სააგენტოების ნებაყოფილობით კავშირს, რომლებიც მუშაობენ იმისათვის, რომ მთელს მსოფლიოში ყველამ ისუნთქოს თავისუფლად. ტექნიკურ და სამდივნო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია.