ნერვული სისტემის დაავადებები
ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები

ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები

ფსიქიკური ჯანმრთელობა ზოგადად, ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია, აქედან გამომდინარე, წარმოუდგენელია ჯანმრთელობა გონებრივი სიჯანსაღის გარეშე. ფსიქიკური ჯანმრთელობა  უფრო მეტია, ვიდრე ფსიქიკური მოშლილობების არ არსებობა. ფსიქიკური ჯანმრთელობა განისაზღვრება მთელი რიგი სოციალ–ეკონომიკური, ბიოლოგიური და გარემო ფაქტორებით. ფსიქიკური ჯანმრთელობა განიხილება როგორც ჯანმრთელობის აუცილებელი კომპონენტი.

ნერვული სისტემის დარღვევები

ნერვული სისტემის დარღვევები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში მილიარდ ადამიანს აღენიშნება ნერვული სისტემის დისფუნქცია. აქედან 50 მლიონზე მეტი დაავადებულია ეპილეფსიით, 24 მილიონი  ალცჰაიმერის დაავადებით  და სხვა გენეზის დემენციით. http://www.who.int/topics/mental_health  

ნერვული სისტემის დაავადებათა გავრცელების თავისებურებები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში დაახლოებით მილიარდ ადამიანს ნერვული სისტემის დისფუნქცია აღენიშნება. აქედან 50 მილიონზე მეტი დაავადებულია ეპილეფსიით, 24 მილიონი კი - ალცჰეიმერით და სხვა დემენციით. ნევროლოგიურ დარღვევებს მიეკუთვნება ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები. თავის მხრივ, ნევროლოგიური დარღვევები შემდეგ ნოზოლოგიებს მოიცავს: