დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი;
  • ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი;
  • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
  • დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი.