საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგია

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგია

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგია

საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგია

საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

ტუბერკულოზის კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

ტუბერკულოზის კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგია და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგია და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმა

ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია

ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

 

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სტრატეგია - სამოქმედო გეგმა
კიბოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
გლობალური ალიანსი ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების წინააღმდეგ სტრატეგია
ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
შაქრიანი დიაბეტის კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
მარილის ჭარბიმოხმარების შემცირების ეროვნული სტრატეგია
სიმსუქნის პრევენციის სტრატეგია საქართველოში
ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების სახელმწიფო სტრატეგია 2015
სურსათის და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია 2015
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1389

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის განკარგულება N 1389 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2711

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის განკარგულება N 2711 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე