საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1389

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის განკარგულება N 1389 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2711

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის განკარგულება N 2711 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2013-2018
ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების სახელმწიფო სტრატეგია 2015
სურსათის და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია 2015
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სტრატეგია - სამოქმედო გეგმა
კიბოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
გლობალური ალიანსი ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების წინააღმდეგ სტრატეგია
ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
შაქრიანი დიაბეტის კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
მარილის ჭარბიმოხმარების შემცირების ეროვნული სტრატეგია
სიმსუქნის პრევენციის სტრატეგია საქართველოში