ბიოეთიკის საბჭოზე განაცხადის შეტანის პროცედურები
სამედიცინო ეთიკის კომისიის სააპლიკაციო ფორმა

სამედიცინო ეთიკის კომისიის სააპლიკაციო ფორმა