ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დოკუმენტალისტიკის ცენტრი

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ფუნქციონირებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საბიბლიოთეკო ინფორმაციული სისტემის ქვეგანაყობი, სადაც ჯანმო-ს საინფორმაციო ცენტრის მიერ რეგულარულად იგზავნება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში გამოქვეყნებული ახალი ბეჭდური თუ „ონლაინ’’ პუბლიკაციები, რომლის ნაწილი ხელმისაწვდომია ქაღალდის მატარებელზე, ნაწილი კი მხოლოდ ელქტრონულად.