ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საბიბლიოთეკო ინფორმაციული სისტემა (WHOLIS)

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საბიბლიოთეკო ინფორმაციული სისტემა (WHOLIS) წარმოადგენს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბიბლიოგრაფიულ მონაცემთა ბაზას. მისი გამოყენებით შესაძლებელია ბიბლიოგრაფიული ინფორმაციის, აბსტრაქტების, რიგ შემთხვევაში კი - პულიკაციის სრული ტექსტის მოძიება მითითებული  ელექტრონული ბმულების  მეშვეობით.