არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევის შედეგები

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევის შედეგები - 2017

ტყვია - პოსტერი
არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევა 2016 - ძირითადი მიგნებები

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევა 2016 - ძირითადი მიგნებები

ნარკოვითარება საქართველოში 2015

ნარკოვითარება საქართველოში 2015

რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის 2014 წლის კვლევის შედეგების მოკლე შეჯამება

რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის 2014 წლის კვლევის შედეგების მოკლე შეჯამება

„მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის ზედამხედველობის გაძლიერების“ 2015-2016 წლის კოლაბორაციული (აშშ CDC, NCDC) პროექტის განხორციელების შედეგების და ნუტრიციული ზედამხედველობის სისტემის შემდგომი განვითარების პერსპექტივების შესახებ

„მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის ზედამხედველობის გაძლიერების“ 2015-2016 წლის კოლაბორაციული (აშშ CDC, NCDC) პროექტის განხორციელების შედეგების და ნუტრიციული ზედამხედველობის სისტემის შემდგომი განვითარების პერსპექტივების შესახებ

2015 წლის თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის ანგარიში

2015 წლის თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის ანგარიში

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები 2016

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები 2016

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების კვლევა ზოგად მოსახლეობაში 2015

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების კვლევა ზოგად მოსახლეობაში 2015

საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და შეფასება

საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და შეფასება

თამბაქოსგან თავისუფალ გარემოსთან დაკავშირებით საზოგადოების დამოკიდებულების შესწავლა

თამბაქოსგან თავისუფალ გარემოსთან დაკავშირებით საზოგადოების დამოკიდებულების შესწავლა

გაყიდვის ადგილებში თამბაქოს ნაწარმის რეკლამის და პოპულარიზაციის ზეგავლენა ბავშვებზე

გაყიდვის ადგილებში თამბაქოს ნაწარმის რეკლამის და პოპულარიზაციის ზეგავლენა ბავშვებზე

ქვეყანაში როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დანერგვის დაინტერესებული მხარეების იმუნიზაციისადმი დამოკიდებულების შესწავლა

ქვეყანაში როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დანერგვის დაინტერესებული მხარეების იმუნიზაციისადმი დამოკიდებულების შესწავლა

ჰიპერტენზიასთან ასოცირებული რისკ–ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში

ჰიპერტენზიასთან ასოცირებული რისკ–ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში

ნარკოვითარება საქართველოში

ნარკოვითარება საქართველოში (2013)

არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების კვლევა

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ ფაქტორების კვლევა

მიგრანტთა ჯანმრთელობის კვლევა

მიგრანტთა ჯანმრთელობის კვლევა

საქართველოში პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვის ხარჯთეფექტურობის კვლევა

გავი ალიანსის (GAVI) მიერ საქართველოსთვის 10 ვალენტიანი პნევმოკოკური ვაქცინის (PCV10) დანერგვისთვის განსაზღვრული დახმარება 2015 წელს იწურება. შედეგად, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობმა კომისიამ (ICC), დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით, მიიღო ხარჯთეფექტურობის ანალიზის ჩატარების გადაწყვეტილება (2013). კვლევა მიზნად ისახავდა იმუნიზაციის პროგრამული დანახარჯების მოსალოდნელი ზრდის  და ვაქცინის ხარჯთეფექტურობის შეფასებას, ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერებას ხარჯთეფექტურობის კვლევების ჩასატარებლად და  გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეკონომიკური შეფასების გამოყენებას.

აცრისშემდგომი გამოვლენილი არასასურველი მოვლენები, 2014 წელი

აცრისშემდგომი გამოვლენილი არასასურველი მოვლენები, 2014 წელი