დაბადებასა და გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ელექტრონული ცნობის ფორმების და შემთხვევა - ორიენტირებული ელექტრონული ამბულატორიული ფორმა 025-ის წარმოების ტრენინგის მასალები
ტრენინგები

მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია ტრენინგების ჩატარება შემდეგი მოდულების მიხედვით:
     • კლასიფიკატორების შემსწავლელი ტრეინინგი:
           √ ICD-10
           √ ICPC-2
           √ NCSP
           √ ლაბორატორიული ჩარევების კლასიფიკატორი
     • სტატისტიკური ანგარიშგების შემსწავლელი ტრეინინგი.

ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: statistics@ncdc.ge.