ძირითადი სამუშაოები და მომსახურებები
  • ლუს-ები ძირითადად პასუხიმგებელნი არიან განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე საეჭვო ნიმუშების შეგროვებაზე, შეფუთვაზე და ზდლ-ში ტრანსპორტირებაზე და ასევე გარკვეულ ბაქტერიოლოგიური/სეროლოგიური ანალიზების ჩატარებაზე.
  • ზდლ-ებში ტარდება პირველადი ანალიზები გარკვეულ განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე (ბრუცელოზი, ჯილეხი), სადაც ასევე სრულდება ზოგადი ბაქტერიოლოგიური/სეროლოგიური ტესტები. განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებთან ასოცირებული ყველა ნიმუში იგზავნება ლუგარის ცენტრში BშL-3-ში საბოლოო დადასტურებისთვის და შტამის საცავში შენახვისთვის.