პროფესიული ტესტირება

ლუგარის ცენტრში რამოდენიმე ლაბორატორიაა, რომელიც აკრედიტებულია

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და სისტემატიურად მონაწილეობს პროფესიულ

ტესტირებებში.

I. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული

ცენტრის (დკსჯ&ეც) ბაზაზე 2006 წლიდან ფუნქციონირებს გრიპის ლაბორატორია.

2007 წლიდან იგი აღიარებულია საქართველოს გრიპის ნაციონალურ ცენტრად

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ. იგი მონაწილეობს

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ხარისხის გარე

კონტროლის შეფასების პროგრამებში: ყოველწლიურად იღებს პროფესიულ პანელს

ტესტირებისთვის. გრიპის ვირუსის იზოლატები და/ან დადებითი ნიმუშები

ყოველწლიურად იგზავნება ლონდონში, ჯანმოს გრიპის კოლაბორაციულ ცენტრში,

დადასტურებისა და შემდგომი დეტალური კვლევებისათვის. ლაბორატორიის

მუშაობის და შესაძლებლობების შეფასება ჯანმო-ს ექსპერტების ადგილზე ვიზიტით

ან დისტანციურად სტანდარტიზებული კითხვარების საშუალებით.