სხვა სტატისტიკური მიმოხილვა

ჯანმრთელობის დაცვა - მოკლე სტატისტიკური მიმოხილვა 2016

ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების გავრცელება საქართველოში - კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემები 2015-2016 

ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების გავრცელება საქართველოში - კიბოს პოპულაციური რეგისტრის 2015 წლის მონაცემები

 

მოკლე მიმოხილვა 2016

მოკლე მიმოხილვა 2015

მოკლე მიმოხილვა 2013

მოკლე მიმოხილვა 2012

მოზარდთა და ახალგაზრდების ჯანმრთელობა საქართველოში

0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჯანრთელობის დაცვის მოკლე სტატისტიკა

ჰიპერტენზია - მოკლე მიმოხილვა

უსაფრთხო სისხლი

ჯანმრთელობა 2020: ევროპის პოლიტიკის ჩარჩო მთავრობებისა და საზოგადოების ქმედების მხარდასაჭერად ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის

გლობალური ჯანმრთელობის ორიენტირები XXI საუკუნეში გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების და
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიების მიხედვით

მდგრადი განვითარების მიზნები